Dipl.-Ing. Arsitek: Arsitek Indonesia Lulusan Jerman dari 1960-an